Мөлдірдің Астанадағы алғашқы мерекесі

ІІМ Ақмола облысы Мемлекеттік күзет қызметі басқармасының 2-полиция батальоны арулар мерекесінде әрдайым әйел қызметкерлерді қошеметтеуге асығады. Сондайжанныңбірі – 2-полиция батальонының 9-взвод полицейі, полиция аға сержанты МөлдірТампиева.
МөлдірСапарханқызыішкіістерсаласында 2005 жылданберіқызмететіпкеледі. ӨзіқазіргіТүркістаноблысыАрысқаласыныңтумасы. ОсындағыӘлібиЖанкелдинатындағы орта мектепті тәмамдаған.Отбасындажетіағайынды (4 ұл, 3 қыз)екен. Солардыңарасынанішкіістерсаласынтаңдағанжалғызөзібопты.
«Жастайымнан форма кигендіқатты ұнататынмын. Олардың жүріс-тұрысы, сөйлеумәнері, жауапкершілігіқаттықызықтыратын. Соданмектепбітіргенжылы-ақ, АрысқаласындағыМемлекеттіккүзет қызметі басқармасына жұмысқа тұрдым. Оған әкемніңықпалыкөпболды. Өйткені, басқармабастығыменжақсытаныседі. Солкездерде «қызметкеосындайқызкерек» деп бос орынғаадаміздепжатырекен. Әкемніңбірауызсөзінжергетастамай,басқармабастығы «өзімізоқытып,маманетіпаламыз» депменіжұмысқақабылдады», –депкүледіМөлдір.
Ендіполиция аға сержанты бүгінде өзінің сүйікті мамандығы бойыншақызмететіпжүргенінеөкінбейді. Нысандыкиімкиіп, жауапкершілік жүгін арқалап жүргеніне дән риза. Қызмететежүріп, Шымкент қаласындағыОтыраруниверситетінзаңгермамандығыбойыншабітіріп те алған. Осы саладажүріпөмірлікжарынкездестірді. Азамат та әскериқызметкер. Ендібүгіндеекеулепқызмет пен тұрмысқиындығынбөлісіпкеледі. Көпбалалыотбасы. Айдана, Бақдәулет, Інжужәне Омар сындыекіұл мен екіқызтәрбиелепөсіріпотырғанізгіжандар. Балалардың болашағыүшінкөптенбері ел ордасыАстанағакөшуойдажүргенболса, соларманынатаяудағанақолжеткізіпті. Жаңа ортадағы алғашқы қиындықтарға қарамастан, еңбекқорлығымен көзге түскен жаңа қызметкерін басқарма басшылығы да мақтапотыр.
«Біздіңбасқармамемлекеттікмекемелердікүзетуқызметінжүзегеасырады. Штат бойынша 2-полиция батальонында 268 адамболса, соның 18-і – әйел. Мерекеніпайдаланып, қыздарымыздыжан-жақтықұттықтапжатырмыз. СоныңішіндеМөлдірқызметететін 9-взводта 25 адам бар болса, оның 4-еуі – әйел. Жағдайдыпайдаланып, ұжым қызметінежоғарыбағаберіпкеткімкеледі. 2-полиция батальоны 2015 жылданбастапашылғаннанбері 9-взвод Аршалы, Ерейментау, Целиноград жәнеҚорғалжынаудандарындағымемлекеттікмекемелердіңкүзетқызметінжүзегеасырыпкеледі. Ауызбірлігізор, ұйымшылұжым. Ер-азаматтарменқатарқызметқиындығын қайыспай көтеріпжүргенқыздарымыздымерекелеріменқұттықтаймын. Ал Мөлдірқатарымызғаақпанайындағанақосылды. Сондықтан да бұлоныңбіздіңұжымдағыалғашқымерекесі»,–дейдіАқмолаоблысы МКҚБ 2-полиция батальоныныңкомандирі, полиция капитаны Балдәурен Өзбеков.
Мөлдір үшін алғашқы мерекесінің әсері де бөлек. Жаңа ұжым, жаңа орта. Целиноград ауданыболса да, Астананыңіргесіемеспе? Балаларыата-анажолынқуамындесе, ешқандайқарсыболмасы анық. Әсіресе,кенжеұлыОмардыңталабытаудай. Үйгекелгенанасының бас киімінкиіп, қолыншекесінеапарып, анасының мамандығын құрмет тұтып жүр.

Нұрлан ОРАЗҒАЛИЕВ

Алғашқы болып пікір жазыңыз

Пікір жазу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.


*